ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Κατανοούμε ότι η αφοσίωση των πελατών πρέπει να βασίζεται στην ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών και των διαδικασιών μας.
Βρισκόμαστε πάντα σε μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης στην επιδίωξη της αριστείας, βάση στην οποία οι προμηθευτές μας και τα προϊόντα μας
απόκτησαν ξανά την πιστοποίηση ISO 9001/2015, επικυρώνοντας έτσι τη δέσμευσή μας για την ποιότητα.