ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
Κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, cafe-bar, γραφεία, αρτοποιεία, οδοντιατρεία, νοσοκομεία, βιομηχανίες, πλυντήρια ιματισμού, πλυντήρια αυτοκινήτων, ψυκτικά συγκροτήματα, λέβητες.

Κατηγορία: Ετικέτα: