ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΠΑΓΚΟΥ

Φίλτρο με κλασσικό design που προσαρμόζεται εύκολα στη βρύση
σας και τοποθετείται πάνω στον πάγκο της κουζίνας σας.

Το κέλυφός του είναι από πολυπροπυλένιο με διπλό λάστιχο
στεγάνωσης.

Κατηγορία: