Αντίστροφη ώσμωση nero με αντλία

Το φίλτρο αντίστροφης ώσμωσης  RO για παραγωγή καθαρού και υγιεινού πόσιμου νερού για το σπίτι, αποτελεί τη σωστή επιλογή, όταν το νερό  του δικτύου της πόλης δεν είναι ικανοποιητικά καλό, όταν είναι εκτεθειμένο σε φυτοφάρμακα ή οργανικούς και βιολογικούς ρυπαντές, όταν είναι υφάλμυρο, καθώς και όταν προέρχεται από γεώτρηση και είναι υπερβολικά σκληρό .

Κατηγορία: Ετικέτα: